۰۪۪۫۫●۪۫۰THÔNG TIN MỚI

31-07-2016 -nkdtd209
30-07-2016 binhpham2sa
30-07-2016 vodaya7
29-07-2016 haichat32c
29-07-2016 webdantoc32
29-07-2016 -thangyeu98
29-07-2016 -vnvietnam89
29-07-2016 -thucoc89
29-07-2016 lamminh1808
28-07-2016 muanha6696
28-07-2016 vodaya6
28-07-2016 vienzi87
28-07-2016 utai839
28-07-2016 mey98s
28-07-2016 toyota_vn9
 • Bài mới
 • Chủ đề nóng
 • Xem nhiều nhất
 • Blog mới viết
 • Entrys nóng
 • Top viết Blog
phuoc_phuoc5   Hương trà trời Nam.
dongpham   Xuân Hinh làm thơ phản đối ư tưởng gộp Tết tây và Tết ta
nemchua   Truyện ngắn của PLNgọc Yến : Cô gái đẹp và hạt gạo
Nguyễn...   Thao thỨc...
Bùi Văn...   Thơ Bùi Văn Thanh
nemchua   NỘn khê vỚi tuỔi thƠ tôi
tanthaison25...   Món ngon ngày tết
phucc30tho   ThƠ xuân vỀ báo bẢn
NXH   Đợi mùa xuân sang
Phamnhung   Chúc mừng năm mới 2017
NAMQUAN   Nhớ quê
NAMQUAN   Tết xa quê
NAMQUAN   chúc tết bà con làng ta năm 2017
dongpham   Thơ cuối tuần : Mời em đến thăm quê tôi !
NXH   Thông báo vỀ viỆc in " thƠ nỘn khê tâp iv"


  1. Chủ đề: 5 - Bài viết: 6

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 5
   • Bài viết: 6

   Bài cuối:

   Xuân, Hạ, Thu, Đông (sưu tầm) Tới bài cuối cùng

   son_pn bởi

   14-01-2016, 05:55 PM

  2. Sub-Forums:

    Sub-Forums:


   Chủ đề: 42 - Bài viết: 199

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 42
   • Bài viết: 199

   Bài cuối:

   Đề nghị khóa thành viên mới Tới bài cuối cùng

   son_pn bởi

   11-08-2016, 03:07 PM


  3. Chủ đề: 30 - Bài viết: 84

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 30
   • Bài viết: 84

   Bài cuối:


  4. Chủ đề: 177 - Bài viết: 311

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 177
   • Bài viết: 311

   Bài cuối:


  5. Chủ đề: 39 - Bài viết: 427

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 39
   • Bài viết: 427

   Bài cuối:

   Thơ Bùi Văn Thanh Tới bài cuối cùng

   23-02-2017, 12:37 PM

 1. LÀNG NỘN KHÊ


  1. Chủ đề: 81 - Bài viết: 268

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 81
   • Bài viết: 268

   Bài cuối:

   Thông báo vỀ viỆc in " thƠ... Tới bài cuối cùng

   NXH bởi
   NXH

   18-01-2017, 11:37 AM


  2. Chủ đề: 4 - Bài viết: 16

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4
   • Bài viết: 16

   Bài cuối:

   VỚi làng ta Tới bài cuối cùng

   31-12-2015, 11:44 PM


  3. Chủ đề: 82 - Bài viết: 467

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 82
   • Bài viết: 467

   Bài cuối:


  4. Chủ đề: 19 - Bài viết: 87

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 19
   • Bài viết: 87

   Bài cuối:

   Văn Chỉ Nộn Khê Tới bài cuối cùng

   Phamnhung bởi

   02-03-2016, 09:07 AM


  5. Chủ đề: 53 - Bài viết: 146

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 53
   • Bài viết: 146

   Bài cuối:

   Xem lại Video Lễ hội báo bản... Tới bài cuối cùng

   Admin bởi

   02-06-2016, 05:55 PM

  6. Sub-Forums:


   Chủ đề: 160 - Bài viết: 608

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 160
   • Bài viết: 608

   Bài cuối:

   Ảnh quê đề đê!!!! Tới bài cuối cùng

   tieukhe bởi

   11-08-2016, 03:11 PM

  7. Sub-Forums:

    Sub-Forums:


   Chủ đề: 93 - Bài viết: 314

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 93
   • Bài viết: 314

   Bài cuối:

   Chúc mừng năm mới 2017 Tới bài cuối cùng

   dongpham bởi

   29-01-2017, 07:45 AM

  8. Sub-Forums:

    Sub-Forums:


   Chủ đề: 114 - Bài viết: 456

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 114
   • Bài viết: 456

   Bài cuối:

   Hương trà trời Nam. Tới bài cuối cùng

   Tùng Lâm bởi

   28-02-2017, 09:37 AM

  9. Sub-Forums:

    Sub-Forums:


   Chủ đề: 157 - Bài viết: 323

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 157
   • Bài viết: 323

   Bài cuối:


  10. Chủ đề: 114 - Bài viết: 383

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 114
   • Bài viết: 383

   Bài cuối:

   VĨnh biỆt thẦy phẠm xuân... Tới bài cuối cùng

   phucc30tho bởi

   27-08-2016, 11:41 PM

  1. THI ĐÀM - THI HỌA

   (1 Đang xem)

   Sub-Forums:

    Sub-Forums:


   Chủ đề: 1.042 - Bài viết: 4.266

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1.042
   • Bài viết: 4.266

   Bài cuối:

   Thao thỨc... Tới bài cuối cùng

   24-02-2017, 09:13 PM

  2. Sub-Forums:

    Sub-Forums:


   Chủ đề: 60 - Bài viết: 279

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 60
   • Bài viết: 279

   Bài cuối:

  3. Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 148
   • Bài viết: 349

   Bài cuối:

   Vẫy chào! Tới bài cuối cùng

   09-06-2016, 09:47 PM


  4. Chủ đề: 69 - Bài viết: 206

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 69
   • Bài viết: 206

   Bài cuối:

   Món ngon ngày tết Tới bài cuối cùng

   14-02-2017, 10:21 AM


  5. Chủ đề: 17 - Bài viết: 55

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 17
   • Bài viết: 55

   Bài cuối:

  6. Sub-Forums:

    Sub-Forums:


   Chủ đề: 178 - Bài viết: 328

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 178
   • Bài viết: 328

   Bài cuối:

   Hoa cau vườn trầu. Tới bài cuối cùng

   LNg.BXL. bởi

   29-03-2016, 11:33 AM

  7. HÀI HƯỚC

   (1 Đang xem)

   Chủ đề: 137 - Bài viết: 320

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 137
   • Bài viết: 320

   Bài cuối:

 2.  

  1. Chủ đề: 30 - Bài viết: 49

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 30
   • Bài viết: 49

   Bài cuối:

   Vũ trụ? Tới bài cuối cùng

   NXH bởi
   NXH

   20-03-2016, 07:55 PM


  2. Chủ đề: 8 - Bài viết: 23

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 8
   • Bài viết: 23

   Bài cuối:

   Băn khoăn Tới bài cuối cùng

   Phamnhung bởi

   07-03-2016, 10:58 AM


  3. Chủ đề: 106 - Bài viết: 184

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 106
   • Bài viết: 184

   Bài cuối:

  1. Sub-Forums:


   Chủ đề: 41 - Bài viết: 69

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 41
   • Bài viết: 69

   Bài cuối:

  2. Sub-Forums:

    Sub-Forums:


   Chủ đề: 13 - Bài viết: 31

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 13
   • Bài viết: 31

   Bài cuối:

   Code Nhúng thông tin Ngoại tệ, giá... Tới bài cuối cùng

   itnamdinh bởi

   04-09-2012, 02:12 PM

  3. Sub-Forums:

    Sub-Forums:


   Chủ đề: 11 - Bài viết: 57

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 11
   • Bài viết: 57

   Bài cuối:


  4. Chủ đề: 76 - Bài viết: 132

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 76
   • Bài viết: 132

   Bài cuối:


  1. Chủ đề: 7 - Bài viết: 29

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 7
   • Bài viết: 29

   Bài cuối:

  2. Thủ công, mỹ nghệ, đồ gỗ, nội thất...


   Chủ đề: 2 - Bài viết: 2

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2

   Bài cuối:

  3. Tuyển dụng. Chọn ngành, chọn nghề. Giới thiệu việc làm, chỗ làm...


   Chủ đề: 8 - Bài viết: 52

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 8
   • Bài viết: 52

   Bài cuối:

   Cty CP nhựa Châu Âu - Tuyển... Tới bài cuối cùng

   bigboy88 bởi

   09-09-2011, 11:32 AM

 3. TỔNG HỢP

  1. Khu vực lưu trữ các bài viết, sự kiện cũ


   Chủ đề: 99 - Bài viết: 238

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 99
   • Bài viết: 238

   Bài cuối:

   Unhappy Tản mạn chuyện Làng... Tới bài cuối cùng

   bigboy88 bởi

   27-09-2014, 11:31 AM

  2. Sử dụng chứa các bài viết bị xóa


   Chủ đề: 1 - Bài viết: 1

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1

   Bài cuối:

   Trong thùng rác... Tới bài cuối cùng

   LNg.BXL. bởi

   23-09-2010, 08:40 AM

» Thống kê diễn đàn

Số người đang xemSố người đang xem

Hiện tại có 18 người đang truy cập. 0 thành viên và 18 khách

Kỷ lục: 394 người đă truy cập, ngày 27-09-2016 lúc 08:30 PM.

Chúc mừng sinh nhậtChúc mừng sinh nhật

 1. haptrung (39),
 2. kin_vnn (37),
 3. baozi (32),
 4. lvhlslsls (28),
 5. faifai (28),
 6. banghv68 (28),
 7. haha01234567890 (27),
 8. linhnga92 (26),
 9. TTTT (26),
 10. likefly1 (26),
 11. tuongtrante3 (26)

Thống kê - Diễn đàn Làng Nộn KhêThống kê - Diễn đàn Làng Nộn Khê

Chủ đề
3.302
Bài viết
10.971
Thành viên
4.097

Chào mừng bạn nkdtd209 mới gia nhập diễn đàn .

Blog
25
Bài viết
357
24 giờ qua
0

Blog mới nhất, TruyỆn t́nh 2500 "t" viết bởi ngu nuong